Zarządzanie Mediami,2016, Tom 4, Numer 2

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość

Blogs among other social media – analysis of blogs and other social media in marketing context

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 2, s. 55-67
Data publikacji online: 28 października 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.005.5512

Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach publicznych. Studium przypadku TVP Katowice

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 2, s. 69-96
Data publikacji online: 28 października 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.006.5513

Instytucje publiczne w mediach społecznościowych na przykładzie portalu Facebook w ujęciu międzynarodowym

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 2, s. 97-112
Data publikacji online: 28 października 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.007.5514

Wybrane aspekty prawne tabloidyzacji mediów. Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 2, s. 113-129
Data publikacji online: 28 października 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.008.5515

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie