Zarządzanie Mediami,2016, Tom 4, Numer 3

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość

Luka niedoboru a media publiczne – szanse i zagrożenia

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 181-191
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.009.6296

Po co lotniskom Facebook?

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 193-210
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.010.6297

Wykorzystanie Facebooka w kreowaniu relacji z klientem na przykładzie marek osobistych

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 211-226
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.011.6298

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie