Zarządzanie Mediami,2016, Tom 4, Numer 4

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : Jan Kreft

Artykuły

Ilość

Polska Akcja Humanitarna – lider społeczny na portalu społecznościowym Facebook

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 227–239
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.012.6526

Social media a kampanie społeczne. „Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na Facebooku

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 241–253
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.013.6527

Rola Facebooka w działalności marketingowej banków

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 255–265
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.014.6528

Zastosowanie Facebooka w pracy ze studentami. Refleksje dotyczące wykorzystania serwisu w praktyce dydaktycznej

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 267–277
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.015.6529

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie