Artykuły

Ilość

Koopetycja nowomedialna: między odbiorcą-twórcą a organizacją

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 3, s. 151–165
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.010.2887

Reklama podprogowa – istota, mity, zagrożenia

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 3, s. 167–181
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.011.2888

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w świetle najnowszych dyrektyw unijnych. Zagrożenia dla kultury i praw majątkowych twórców

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 3, s. 183–200
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.012.2889

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie