Zarządzanie Mediami,Tom 1, Numer 4

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2013
Redakcja zeszytu: Bogusław Nierenberg

Artykuły

Ilość

Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 4, s. 201–214
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.013.2890

Promocja w blogosferze

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 4, s. 215–227
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.014.2891

Publiczne media regionalne – między misją a rynkiem

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 4, s. 229–247
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.015.2892

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie