Umowy, formularze

Umowa dla autorów
   
Formularz recenzencki

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie