Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny (od czerwca 2014 r.): dr hab. Jan Kreft

Zastępca redaktora naczelnego: dr Malwina Popiołek

Sekretarz redakcji: mgr Anna Modzelewska-Stalmach

Redaktor naczelny (od 2013 r. - do maja 2014 r.): prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie