Recenzenci

Recenzenci 2017

 1. Prof. Borys Potyatynk (Uniwersytet Ivana Franki, Ukraina, Lwów,)
 2. Prof. Bohdan Jung (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
 3. Prof. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski)
 4. Prof. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 5. Prof. Jan Kania (Politechnika Koszalińska)
 6. Prof.. Boguszewicz –Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)
 7. Prof. R. Geisler (Uniwersytet Opolski)
 8. Dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)
 9. Dr Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)
 10. Dr Maciej Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)
 11. Dr Alicja Krzepicka (Wojskowa Akademia Techniczna)
 12. Dr Adam Drosik (Uniwersytet Opolski)
 13. Dr Joanna Papińska-Kacperek (Uniwersytet Łódzki)
 14. Dr Krystyna Polańska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
 15. Dr Kamila Szymańska (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci rok 2016

1.   Prof. A. Hyż, Technological Education Institute of Piraeus (Grecja)
2.   Prof. J. Dado, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici (Słowacja)
3.   Prof. dr hab. B. Jung (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
4.   Dr hab. I. Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
5.   Dr hab. M. Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)
6.   Dr hab. J. Kania (Politechnika Koszalińska)
7.   Dr hab. S Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
8.   Dr M. Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska)
9.   Dr A. Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański)
10.  Dr M. Czaplewski (Uniwersytet Szczeciński)
11.  Dr W. Opioła (Uniwersytet Opolski)
12.  Dr M. Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci (rok 2015):

prof. B. Potyatynk (Ukraina, Lwów, Uniwersytet Ivana Franki)

dr hab. M. Boguszewicz-Kreft (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

dr hab. R. Batko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. S. Jędrzejewski (Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego)

dr hab. R. Maciąg (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. K. Doktorowicz, (Katowice, Universytet Śląski)

dr hab. J. Kania (Politechnika Koszalińska)

dr A. Kalinowska Żeleźnik (Gdańsk, Uniwersytet Gdański)

dr A. Drosik (Opole, Uniwersytet Opolski)

dr Krzysztof Groń

 

Recenzenci (rok 2014):

prof. Bożena Mierzejewska (USA, New York, Fordham University)

prof. Borys Potyatynk (Ukraine, Lviv, Ivan Franko National University of Lviv)

dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Poland, Warsaw, Kozminski University)

dr hab. Rafał Maciąg (Poland, Krakow, Jagiellonian University)

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof UŚ (Poland, Katowice, University of Silesia)

dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM (Poland, Poznan, Adam Mickiewicz University)


Recenzenci (rok 2013):

prof. Bożena Mierzejewska (USA, New York, Fordham University)

prof. Borys Potyatynk (Ukraine, Lviv, Ivan Franko National University of Lviv)

dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Poland, Warsaw, Kozminski University)

dr hab. Rafał Maciąg (Poland, Krakow, Jagiellonian University)

dr Adam Drosik (Poland, Opole, University of Opole)

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie