Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International: ICV 2016 71.34 pkt.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie