Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Aksjologia uniwersytetów i aksjologia SNS. Wybrane aspekty funkcjonowania akademii w mediach społecznościowych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 87-102
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.007.9071

Facebook a marketing ekonomiczny

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 103-113
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.008.9072

Rola emocji w zarządzaniu organizacją medialną na przykładzie radia RMF FM

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 115-134
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.009.9073

Emocjonalne implikacje zarządzania audycją radiową

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 135-158
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.010.9074

Relacjonowanie kryzysu przez media USA w latach 2007-2009 jako przykład zarządzania informacją podczas sytuacji kryzysowych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 159-172
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.011.9075

Transhumanizm – przyszłość czy zagłada naszej cywilizacji?

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 173-183
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.012.9076

O dwóch głównych wariantach lokowania performansu medialnego

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 2, s. 185-196
Data publikacji online: 4 grudnia 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.013.9077

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie