Zeszyty Pracy Socjalnej

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Olga Maciejewska

ISSN 1507-4285
e-ISSN 2449-6138
Punkty MNISW: 9
Właściciel czasopisma:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Olga Maciejewska
Opublikowano online: 11 września 2017

Artykuły

Ilość

Między darowaniem sobie a darem dla drugiego.  O sztuce pomagania refleksji kilka

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 81-92
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.006.7313

Metody jakościowe i ich wykorzystanie w obszarze pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 93-103
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.007.7314

Peer Culture and Adult-Child Relations

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 105-123
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.008.7315

Doradztwo zawodowe w kontekście pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 125-141
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.009.7316

Nierówności edukacyjne jako problem społeczny  w społeczeństwach posttransformacyjnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 143-156
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.010.7317

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 2, s. 157-167
Data publikacji online: 11 września 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.