Zeszyty Pracy Socjalnej

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Olga Maciejewska

Zeszyty Pracy Socjalnej wydawane są przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1994 roku, jako seria podejmująca najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą. Publikacja jest przekazywana wszystkim najważniejszym ośrodkom akademickim i instytucjom działającym w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, pomocy i pracy socjalnej.


Zeszyty Pracy Socjalnej (Issues in Social Work) is an edited journal, published by the Institute of Sociology at the Jagiellonian University in Krakow. It is a leading Polish journal in the field of social work. Reflecting conclusions and consequences which are the fruit of research studies as well as current dilemmas in social work education, it also deals with specific components of social and professional practice in the field. It is further characterized by relatively distinct features of interdisciplinarity, while also considering such circumstances as, for example, the patterns and expressions of family life, urban phenomena broadly understood, as well as the interface of the public, private and philanthropic spheres at the level of the general public. Issues in Social Work is an academic journal open to those who are specialized social workers, but also psychologists, sociologists, educators, and representatives of social policy. Naturally authors from all countries and continents are invited to contribute.

ISSN 1507-4285
e-ISSN 2449-6138
Punkty MNISW: 9
Właściciel czasopisma:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Olga Maciejewska
Opublikowano online: 2017

Artykuły

Ilość

Społeczne konsekwencje niepełnosprawności –  między wykluczeniem a partycypacją

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 49-65
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.004.6005

Roboty społeczne i praca socjalna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 65-75
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.005.6275

Pokolenie przegranych? Kondycja psychospołeczna młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 77-90
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.006.6276

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 91-101
Data publikacji online: 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.