Artykuły

Ilość

Sztuka relacji: teatr – praca socjalna. Współtworzenie grupy teatralnej przez osoby chorujące psychicznie jako kreatywna forma upodmiotowiania.

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 2, s. 39-55
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.004.5702

Brat Albert i radykalna praca socjalna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 2, s. 57-70
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.005.5703

Model polityki spójności na rzecz osób niepełnosprawnych  w europejskiej i polskiej perspektywie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 2, s. 71-85
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.006.5704

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.