Zeszyty Pracy Socjalnej,2016, Tom 21, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Olga Maciejewska
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość

Społeczne konsekwencje niepełnosprawności –  między wykluczeniem a partycypacją

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 49-65
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.004.6005

Roboty społeczne i praca socjalna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 65-75
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.005.6275

Pokolenie przegranych? Kondycja psychospołeczna młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 77-90
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24496138PS.16.006.6276

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 91-101
Data publikacji online: 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.