Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rekomendacje dla kształcenia w „nowej” specjalizacji

Hubert Kaszyński,

Olga Maciejewska

Abstrakt

Social work with people with mental disorders. Recommendations for the "new" specialization

The authors present research carried out in collaboration with the Regional Center of Social Policy in Krakow. The aim of the research was to formulate recommendations for program of specialization in social work with people with mental disorders and their families. The survey was attended by 335 people – 20% of social workers in Małopolska region. The results of research allow to strong recommendation of development of specialization in area of clinical social work.
 

Słowa kluczowe: social work, mental disorders, specialization, clinical social work
References

Anczewska M., Wciórka J. (red.) (2007). Umacnianie, nadzieja czy uprzedzenia. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Czabała J.(2012). Zdrowie psychiczne. Definicje, wskaźniki, determinanty, zagrożenia, promocja, w: J. Wciórka, S. Pużyński, J. Rybakowski (red.), Psychiatria. T. 3.Metody leczenia. Zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Kaszyński H. (2013). Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kiejna A. (2012). Epidemiologia i zdrowie publiczne,w: J. Wciórka, S. Pużyński, J. Rybakowski (red.), Psychiatria, T. 3.Metody leczenia. Zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.) (2012). Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z dnia 8 maja 2012 r., poz. 486).

Russell M.N. (1990). Clinical Social Work. Research and Practice. Sage Publications, London.

Swenson (1995).Clinical Social Work,w:Encyclopedia of Social Work, 19th Edition. NASW Press, Washington.

Świtaj P. (2008). Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

The Word Health Report. (2001). Mental Health: New Understanding, New Hope. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia Zdrowie psychiczne: nowe rozumienie, nowa nadzieja) http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf (dostęp: 28.08.2016).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.