Peer Culture and Adult-Child Relations

William A. Corsaro

Abstrakt
Słowa kluczowe: adult-child relations, peer culture, participatory action research

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.