Metody jakościowe i ich wykorzystanie w obszarze pracy socjalnej

Barbara Worek

Abstrakt

Qualitative methods and its application in social work

The aim of the article is to characterize qualitative methods and their application in the field of social work. Qualitative research methods are first characterized in relation to quantitative approach. Next sections outline the objectives of applying qualitative methods in domain of social work and their role as a diagnostic and evaluation technique. Article provides a concise overview of the phases in the development of qualitative research methodologies and their reception in the field of social work. In the first stages of this methodological development, it was typical to conceive of the researcher and the methods themselves as external and neutral to the research subject. A significant feature of the qualitative studies as they are conducted nowadays is the co-production of knowledge by researchers and social work practitioners. 
Słowa kluczowe: qualitative methods, applied research, social work, evaluation
References

Atkinson P. (1995). Some perils of paradigms. „Qualitative Health Research”, 5: 117–124.

Belcher J.R. (1994). Understanding the process of drift among the homeless: A qualitative analysis, w: E. Sherman, W. Reid (red.), Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, New York.

Bronson D.E., Davis T.S. (2012). Finding and Evaluating Evidence. Systematic Reviews and Evidence-Based Practice. Oxford University Press, New York.

Charmaz K. (2009).Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. PWN, Warszawa.

Chen H.T. (1990). Theory-driven Evaluations. Sage Publications Inc., Newbury Park, CA.

Chen H.T. (1994). Theory-driven Valuations: Need, difficulties and options. „Evaluation Practice”, 15 (1): 79–82.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (1994). Handbook of qualitative research. Sage Publications, Thousand Oaks.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, tłum . K. Podemski, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. PWN, Warszawa.

Dingwall R. (1997). Accounts, interviews and observations, w: G. Miller, R. Dingwall (red.), Context and Method in Qualitative Research. Sage, London.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. PWN, Warszawa.

Gilgun J. (1994). Hand in glove: The grounded theory approach and social work practice research, w: E. Sherman, W. Reid (red.), Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, New York.

Glaser B.G., Strauss A.L. (1965). Awareness of dying. Aldine Publishing, Chicago, IL.

Glaser B.G., Strauss A.L. (2009).Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. M. Gorzko. Nomos, Kraków.

Gray M., Plath D., Webb S.A. (2009). Evidence-based Social Work: A Critical Stance. Routledge, New York.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. Zysk i S-ka, Poznań.

Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. PWN, Warszawa.

Lazzari M., Ford H., Haughey K. (1996). Making a difference: Women of action in the community. „Social Work”, 41 (2): 197–205.

Longhofer J., Floersch J., Hoy J. (2013). Qualitative Methods for Practice Research. Oxford University Press, New York.

Maluccio A.N. (1979). The influence of the agency environment on clinical practice. „Journal of Sociology and Social Welfare”, 6: 734–755.

Mayer T., Timms N. (1970). The Client Speaks: Working Class Impressions of Casework. Atherton Press, New York.

Miles M.B., Huberman A.M. (2000). Analiza danych jakościowych, tłum. S. Zabielski . Trans Humana, Białystok.

Mizhari T., Abramson J. (1985). Sources of strain between physicians and social workers: Implications for social workers in health care settings. „Social Work in Health Care”, 10 (3): 33–51.

Ornacka K. (2003). Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną. Instytut Socjologii UJ, Kraków.

Padgett D.K. (1998). Does the glove really fit? Qualitative research and clinical social work practice. „Social Work” 43 (4): 373–381.

Padgett D.K. (1999). The research-practice debate in a qualitative research context. „Social Work” 44 (3): 280–282.

Perek-Białas J., Worek B. (2006).Tworzenie map pojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych, w: J. Garczarczyk (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Rees S. (1979). Social Work Face to Face. Columbia University Press, New York.

Riessman C.K. (red.) (1994). Qualitative Studies in Social Work Research. Sage, Thousand Oaks.

Shaw I., Gould N. (2001). Qualitative Research in Social Work. Sage, London.

Sherman E., Reid W. (1994). Coming of age in social work – The emergence of qualitative research, w: E. Sherman, W. Reid (red.), Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, New York.

Trethewey A. (1997). Resistance, identity, and empowerment: A postmodern feminist analysis of clients in a human service organization .„Communication monographs”, 64 (4): 281–301.

Ward T., Connolly M., McCormack J., Hudson S. (1996). Social workers attributions for sexual offending children. „Journal of Child Sexual Abuse”, 5 (3): 39–56.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.