Między darowaniem sobie a darem dla drugiego.  O sztuce pomagania refleksji kilka

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

Abstrakt
Between forgiving oneself and giving unto others: Reflections on the art of helping
If psychological help could beart, then what differentiates it from other forms that could be called the technology of helping? The answer sought here begins with the question “what can I know about you without being yourself?”. The way to answer follows the length and breadth of therapeutic experience, to finally take the form of a question: must the art of helping the other, if not apparent, remain uncertain? Just as every art, it is not confident of what it already knows, possesses and is able to. It is not satisfied with what is already known. It knows that in every word “sleep you, my un-hearing”. Does it listen because it is given? 
Słowa kluczowe: psychological help, art of helping versus technology of helping, psychology of encounter, existential psychotherapy
References

Beckett S. (1953/2016). Nienazywalne, tłum. M. Kędzierski. „Kwartalnik Artystyczny”, 2016, 4: 21–25.

Beckett S. (1961/2002). Szczęśliwe dni, tłum. A. Libera. Porozumienie Wydawców, Warszawa.

Beckett S. (1970/1994). Pierwsza miłość. Molloy, tłum. M. Leśniewska. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bereżnicka A. (2015). Poczucie sensu życia bezdomnych. Niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Doroty Czyżowskiej w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana Instytutu Psychologii UJ.

Buber M. (1992). Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Cummings C.C. (1954/1983). 150 wierszy, tłum. S. Barańczak. Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław.

Gadamer H.G. (1989/1992). Aktualność piękna, tłum. K. Krzemieniowa. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Grudniewski B. (2016). Jestem, jestem sam. Studium samotności. Niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Opoczyńskiej-Morasiewicz w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ.

Kafka F. (1961/1991). Opis walki, w: F. Kafka, Nowele i miniatury, tłum. R. Karst i A. Kowalkowski. Wydawnictwo Atext, Gdynia.

Kafka F. (2016). Lekarz wiejski, w: F. Kafka, Opowieści i przypowieści, tłum. J. Kydryński. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Lévinas E. (1961/2001). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska. PWN, Warszawa.

Müller H. (1997/2008).O kruchej konstrukcji świata, w: Głód i jedwab, tłum. K. Leszczyńska. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Opoczyńska M. (2015). Za progiem Słowa – twarz człowieka, twarz Ojca?, w: P. Oleś, M. Ledzińska, Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II. Difin, Warszawa.

Opoczyńska M. (2017). Wartości życia niewymowne (niepublikowane).

Opoczyńska M. (2014–2016). Zanim (niepublikowane).

Świderkówna A. (2016). Serce słuchające; www.opoka.org.pl/biblioteka (dostęp: 21.10.2016).

TavaresG. M. (2005/2010). Jeruzalem. Świat Książki, Warszawa. Szymborska W. (1996/2005). Przemówienie noblowskie.

Wittgenstein L. (1961/2000). Tractatus Logico-Philosophicus, tłum. B. Wolniewicz. PWN, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.