Artykuły

Ilość

Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3, s. 191–199
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.012.10067

Profil osobowościowy wolontariuszy z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3, s. 201–212
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.013.10068

Doświadczenie parentyfikacji w rodzinie jako wyzwanie dla pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3, s. 213–226
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.014.10069

Zdrowy/a? Chory/a? Kategoria zdrowia i choroby psychicznej w oczach osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz nowa rola eksperta przez doświadczenie (EX-IN) w systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3, s. 227–240
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.015.10070

Doświadczanie choroby alkoholowej w rodzinie (w ujęciu socjologicznym)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3, s. 241–249
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.016.10071

Badania problemów społecznych w polskiej socjologii w ostatnich trzydziestu latach

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3, s. 251–261
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.023.10143

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 3,
Data publikacji online: 12 grudnia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.