Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe

Maria Flis

Abstrakt
The social worker on the indefinite cultural margins
 
In the text at hand, I attempt to illustrate the relationship between the concept of human nature and culturally dominant strategies for constructing the “Other.” More to the point, I explore the resulting new challenges for a social worker – particularly in the context of overcoming “colloquial reason” by disclosing the actual structure underlying the social process. This, in fact, is the task of sociology within which social work has a significant role to play.
Słowa kluczowe: social worker, cultural margins, familiarity, strangeness, otherness
References

Bauman Z. (1995). Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Blackwell, Oxford–Cambridge.

Bauman Z. (1996). Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. Znak, Kraków.

Bauman Z. (1998). Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, tłum. N. Leśniewski. PWN, Warszawa.

Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność, tłum. T. Kuntz. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman Z. (2017). Szkice z teorii kultury. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Brzeziński D. (2017). Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury. Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.

Castells M. (2000). The Information Age: Economy, Society, and Culture. Blackwell, Oxford–Cambridge, Mass.

Castells M. (2010). Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, t. I: Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gellner E. (1995). Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym, tłum. A. Bydłoń. Universitas, Kraków.

Gramsci A. (1961). Pisma wybrane, t. II, tłum. B. Sieroszewska. „Książka i Wiedza”, Warszawa.

Kapusta A. (2011). Inna „inność”. Doświadczenie niepełnosprawności jako kapitał kulturowy. „Z «Innej» perspektywy”, Kraków.

Kołakowski L. (1958). Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. PWN, Warszawa.

Kołakowski L. (1965). Świadomość religijna i więź kościelna. PWN, Warszawa.

Kołakowski L. (1984). Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Aneks, Londyn.

Obirek S. (2010). Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Russell B. (2006). Religia i nauka, tłum. B. Stanosz. Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa.

Znaniecki F. (1922). Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.