O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

Katarzyna Ornacka,

Marta Kamińska,

Elżbieta Mirewska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.