Przestrzenie natury jako obszar promocji zdrowia – wybrane perspektywy poznawcze i przegląd badań

Wojciech Swędzioł

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.