Trauma a zdrowie psychiczne - Antoni Kępiński in memoriam

Łukasz Cichocki,

Aleksandra Wieczorek,

Marta Hat,

Katarzyna Pragnący,

Anna Depukat

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.