Zbrodnia eugeniczna a praca socjalna

Hubert Kaszyński

Abstrakt

Eugenic crime and social work

The author discusses the links between the eugenic crime and the shaping of the ethos of social work as a discipline of practice. He emphasizes the importance of the universal dimension of the Holocaust in the education of social workers prepared to accompany people, groups and  communities that have experienced traumatic, intergenerational non-recognition. The author points to the fundamental importance of a direct, emotional relationship with the Other in axiological education, oriented to equip social workers with the ability to live and work according to values and to learn the art of dialogue.

Słowa kluczowe: Holocaust, dialogue, axiological education, ethos of social work
References

Alexander J. (2010). Znaczenia społeczne, tłum. S. Burdziej, J. Gądecki. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Aly G. (2015). Obciążeni. „Eutanazja” w nazistowskich Niemczech, tłum. V. Grotowicz. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Arendt H. (1998). Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz. Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.

Arendt H. (1986). O człowieczeństwie w mrocznych czasach, tłum. A. Jacki, B. Młynarz. „Znak”, 7–8: 42–66.

Bauman Z. (2009). Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman Z. (2010). Żyjąc w czasie pożyczonym, tłum. T. Kunz. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bikont A. (2017). Sendlerowa. W ukryciu. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Boniecki A. (2017). Edytorial. Efekt Lucyfera. „Tygodnik Powszechny”, 14: 3.

Frank A.W. (1997). Th e Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics. Th e University of Chicago Press, Chicago–London.

Frankl V.E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Gardella L.G. (2011). Th e Life and Th ought of Louis Lowy: Social Work through the Holocaust. Syracuse University Press, New York.

Honneth A. (2012). Walka o uznanie, tłum. J. Duraj. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Kaszyński H. (2013). Edukacja społeczna na rzecz zdrowia psychicznego. Wskazania dla praktyki, w: K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kaszyński H. (2016). O uwarunkowaniach rozwojowych klinicznej pracy socjalnej w Polsce. „Problemy Polityki Społecznej”, 35 (4): 59–73.

Kropotkin P. (1919). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, tłum. J. Hempel. Wydawnictwo Stowarzyszenie „Książka”, Warszawa.

Laloux F. (2016). Pracować inaczej, tłum. M. Konieczniak. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Mach A. (2010). Poetyka postpamięci i etyka świadkowania w badaniach Marianne Hirsch. „Humanistyka XXI wieku”, 1 (1): 105–116.

Posmysz Z., Wójcik M. (2017). Królestwo za mgłą. Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.

Ritzer G. (2004). Klasyczna teoria socjologiczna, tłum. H. Jankowska. Zysk i S-ka, Poznań.

Seikkula J., Arnkil T.E. (2018). Otwarte dialogi. Antycypacje. Szanowanie odmienności. Podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej, tłum. A. Haduła. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Siwor G. (2014). Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie. Wydawnictwo Vis- à-vis Etiuda, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.