Trauma narodzin. Szepty i krzyki przechodzące do przyszłości

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz

Abstrakt

Trauma of birth. Cries and whispers passing into the future

The starting point of this article are the situations described by Walt Whiteman in the following words: “There was a child went forth every day,/And the fi rst object he look’d upon, that object he became,/And that object became part of him for the day or a certain part of the day,/Or for many years or stretching cycles of years/ (…)./His own parents, he that had father’d him and she that had conceiv’d him in her womb and birth’d him,/Th ey gave this child more of themselves than that,/ They gave him afterward every day, they became part of him (…)./Th ese became part of that child who went forth every day, and who now goes, and will always go forth every day”.
The article provides examples of the presence of parents in an adult child who sometimes commemorate in it as a wound that does not heal, which sometimes becomes stigma, and with time healed, leaves behind scars of insensitivity, to protect from injury. These examples are, on the one hand, a testimony to the trauma of birth, which is not immune to the passage of time; on the other hand, they provide arguments that trauma – once again experienced in the presence of someone who does not reduce its traces to mental disorders and behavior, may become a return to the place from which life begins: “warm and nutritious”.

Słowa kluczowe: trauma of birth, childhood
References

Armantrout R. (2018). Ciemna materia, tłum. K. Barczak. Biuro Literackie, Stronie Śląskie.

Bishop E. (2018). Santarem. Wiersze oraz trzy małe prozy, tłum. A. Sosnowski. Biuro Literackie, Stronie Śląskie.

Blecher M. (1938/2018). Rozświetlona jama. Dziennik sanatoryjny, tłum. J. Kornaś-Wawras. Książkowe Klimaty, Wrocław.

Borges J.L. (1952/1999). Analityczny język Johna Wilkinsa, w: J.L. Borges, Dalsze dociekania, tłum. A. Sobol-Jurczykowski. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Brodski J. (1998). Wiersze ostatnie, tłum. K. Krzyżewska, S. Barańczak. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Brückner A. (1927/1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Długosz-Kurczabowa K. (2008). Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. PWN, Warszawa.

Ingarden R. (1917/1988). O badaniach fi lozofi cznych Edith Stein, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J. Gierula. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Merleau-Ponty M. (1945/1993). Fenomenologia percepcji. Fragmenty, tłum. P. Stefańczyk. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Nadas P. (1986/2017). Pamięć, tłum. E. Sobolewska. Biuro Literackie, Stronie Śląskie. Opoczyńska M., zanim, niepublikowane.

Skarga B. (2002). Ślad i obecność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sosnowski A. (2018). Pożyczona maszyna do szycia. Rozmowa z Andrzejem Sosnowskim, rozmawiała Aldona Kopkiewicz. „Dwutygodnik”, 253.

Stein E. (1917/1988). O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka, J. Gierula. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Tavares G.M. (2017). Encyklopedia. Notatki, tłum. W. Charchalis. słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Whitman W. (2003). Było raz dziecko, które szło naprzód, w: W. Whitman, Kim ostatecznie jestem, tłum. K. Boczkowski. Inter esse, Kraków.

Zahavi D. (2003/2012). Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch. Wydawnictwo WAM, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.