Zeszyty Pracy Socjalnej,2019, Tom 24, numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Magdalena Ślusarczyk
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Międzynarodowa praca socjalna wobec procesu wykluczenia społecznego i inkluzji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Rodziny pomocowe – „martwy zapis” w ustawie czy realna pomoc pieczy rodzinnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Między pracą socjalną a resocjalizacją uwarunkowania pracy socjalnej z (byłymi) więźniami w Polsce

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Intuicja, empatia, mentalizacja - niestandaryzowalne umiejętności pracownika socjalnego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Recenzje

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.