Inicjatywy pracowników socjalnych podejmowane wobec osób starszych w środowisku zamieszkania. Na przykładzie wybranych projektów socjalnych

Teresa Zbyrad

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.