Zeszyty Pracy Socjalnej,2019, Tom 24, numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Magdalena Ślusarczyk
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Etyczne i nieetyczne zachowania pracownika socjalnego z klientami pomocy społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Social Agency and Symbolic Structure.The Case of Social Work Practice in Poland

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Wielowymiarowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Praktyki symboliczne a tożsamość zawodowa pracowników socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Dzieciństwo, polityki publiczne w Polsce i na Słowacji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Wyzwania rodzicielskie i komunikacyjne głuchych matek słyszących dzieci KODA

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Recenzje

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.