Dzieciństwo, polityki publiczne w Polsce i na Słowacji

Lucjan Miś,

Peter Guráň

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.