Wielowymiarowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce

Magdalena Pokrzywa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.