Social Agency and Symbolic Structure.The Case of Social Work Practice in Poland

Andrzej Niesporek,

Tomasz Warczok

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.