Etyczne i nieetyczne zachowania pracownika socjalnego z klientami pomocy społecznej

Elżbieta Mirewska,

Magdalena Lubińska-Bogacka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.