Zeszyty Pracy Socjalnej,2019, Tom 24, Numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

"Medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego, jak medycyna na szeroką skalę". Rudolf Virchow a społeczne nauki stosowane

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Godność osoby jako wartość w pracy socjalnej – wyzwania dla kształcenia

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Praktyki symboliczne a tożsamość zawodowa pracowników socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej, psychologii, pedagogice i medycynie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Wpływ ubóstwa (biedy) na socjalizację dzieci i młodzieży

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Wokół edukacji do pracy socjalnej – między teorią a działaniem społecznym

Krótka refleksja nad tendencjami wykorzystywania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przez pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Innowacyjne rozwiązania w pracy socjalnej – perspektywa publiczna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Recenzje

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4,
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.