Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako metoda pracy z klientem pomocy społecznej

Agnieszka Kołodziej

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.