Rozwój Wideotreningu Komunikacji w ostatnim dwudziestopięcioleciu

Lucjan Miś

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.