"Medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego, jak medycyna na szeroką skalę". Rudolf Virchow a społeczne nauki stosowane

Borys Cymbrowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.