Innowacyjne rozwiązania w pracy socjalnej – perspektywa publiczna

Elżbieta Mirewska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.