Streetworker w kontakcie z dzieckiem – warunki i narzędzia pracy – kilka uwag teoretyczno-praktycznych

Marta Kamińska,

Katarzyna Ornacka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.