Praca socjalna z dzieckiem metodą streetworkingu – o wydobywaniu potencjału i budowaniu relacji w przestrzeni społecznej dziecka

Marta Kamińska,

Katarzyna Ornacka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.