Indeksacja w bazach danych

Index Copernicus International (ICV 2017 83.08)

CEJSH

CEEOL

Proquest Central

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.