Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól
Sekretarz redakcji: Joanna Kołodziejczyk

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34)

Redaktor naczelny: Aleksander Noworól
Sekretarz redakcji: Joanna Kołodziejczyk
Opublikowano online: 9 września 2016

Artykuły

Ilość

Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 85-97
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.013.5177

Twitter w polityce – jak ćwierkają lokalni liderzy? Wykorzystanie serwisu przez dwadzieścia największych polskich miast i ich prezydentów  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 99-108
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.008.5171

Partnerska współpraca pracowników administracji publicznej i obywateli w partycypacyjnym kształtowaniu polityk środowiskowych – przykład Mandated Participatory Planning  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 109-119
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.009.5172

Moda i podróbki – funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie – analiza zjawiska  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 121-133
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.010.5173

Transmisje spektakli operowych w kontekście kształtowania polityki kulturalne

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 135-144
Data publikacji online: 9 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.011.5174

Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 145-154
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.012.5175

Rozwój infrastruktury kulturalnej w Krakowie  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 155-167
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.013.5176

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.