Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: marzec 2019

Artykuły

Ilość

Potencjały i bariery rozwoju małych i średnich miast na przykładzie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 1-18
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.001.9942

Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 19-34
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.002.9943

Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 35-46
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.003.9944

People – heritage – space: Heritage potential in the eyes of towns residents

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 47–57
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.004.9945

Rola terenów zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Nowej Huty

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 59–76
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.005.9946

O różnorodności ruchów miejskich w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 77-95
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.006.9947

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.