Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Opublikowano online: 5 lipca 2018

Artykuły

Ilość

Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 159–170
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.012.8450

Inicjatywa lokalna jako przykład koprodukcji usług publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 171–183
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.013.8451

Crowdsourcing – konsekwencje dla rynku pracy artystów

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 185–194
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.014.8452

Crowdfunding – psychological conditioning

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 195–204
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.015.8453

Zastosowanie crowdfundingu w szkolnictwie wyższym

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 205–215
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.016.8454

Crowdsourcing w sektorze publicznym – model partycypacji społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 217-228
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.017.8455

Potencjalne zastosowania crowdsourcingu w prawotwórczych procesach decyzyjnych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 229-240
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.018.8456

Mentoring w crowdsourcingu – innowacyjny sposób na wykorzystanie potencjału osób starszych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 241–252
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.019.8457

Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym. Studium przypadku filmu Wszystko

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 253–261
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.020.8458

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.