Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: 25 listopada 2019

Artykuły

Ilość

Organizacja i zarządzanie funduszami celowymi na kulturę – analiza polskich i holenderskich doświadczeń w zakresie finansowania

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47), s. 161-173
Data publikacji online: 25 listopada 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.013.10689

Holistyczne ujęcie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w organizacjach sektora publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47), s. 175–189
Data publikacji online: 25 listopada 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.014.10690

Wsparcie publiczne dla procesu sukcesji w firmach rodzinnych

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47), s. 191–204
Data publikacji online: 25 listopada 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.015.10691

Use of Intelligent hybrid solutions in sustainable public transportation system for the net of small cities

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47), s. 205–223
Data publikacji online: 25 listopada 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.016.10692

Public participation after natural disaster – case study of Christchurch earthquake response

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47), s. 225–245
Data publikacji online: 25 listopada 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.017.10693

Medieval cultural heritage of the Pomeranian Voivodeship. Problem or potential?

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 3 (47), s. 247-269
Data publikacji online: 25 listopada 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.018.10694