Kariera akademicka w Republice Czeskiej

Marek Olszewski

Abstrakt

The article describes the issue of academic career development in the Czech Republic and possibilities of changes, which are foreseen by Higher education reform. Article describes formula of Ph.D. studies which are the beginning of academic career.

Słowa kluczowe: The article describes the issue of academic career development in the Czech Republic and possibilities of changes, which are foreseen by Higher education reform. Article describes formula of Ph.D. studies which are the beginning of academic career.
References

Matějů P. i in. (2008), Bílá kniha terciárního vzdělávání. Příloha – současný stav, srovnání a širší kontext reformy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha.

Matějů P. i in. (2009), Bílá kniha terciárního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha.

National Summary Scheets on Education Systems in Europe and Ongoing Reforms (2008), Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe, Directorate-General for Education and Culture, European Commission.

Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2007/08 (2008), Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe, Directorate-General for Education and Culture, European Commission.

Struktury systému vzdelávání, odborné prípravy, a vzdelávání dospelých, v Evrope (2008),

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe, Directorate-General for Education and Culture, European Commission.

Výroční zpráva o stavu vysokého školství za rok 2007. Výroční zpráva o činnosti vysokých škol (2007), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (ve znění účinném od 1.1.2008).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.