The Flow of Labor Like a Bar in the Economic Modernization of the European Ex-socialist Countries

Zsuzsanna Dabasi Halász

Abstrakt

The author points the importance of building local relationships on reducing the migration flow. The stabilization of labor market should be part of economic policy mainly in post-communist countries

Słowa kluczowe: labour market, migration, sustainable development, revitalization
References

Balogh A. (1993), Tézisek-Globális világban élünk Zárt Kör 3–4.

Besenyei L. (2008), Az életen át tartó tanulásról, II CEO Konferencia Tanulmánykötete. Castles S. (1986), The Guest Worker in Western Europe – an Obituary, [in:] International „Migration Review”, 20. sz., p. 761–779.

Mátyás A. (1996), A hagyományos közgazdaságtan bírálata és kutatási körének kiszélesítése az új intézményi iskola képviselői részéről, „Közgazdasági Szemle”, XLIII. évf., Budapest, p. 614–628.

Portes A.. (1981), Modes of Structural Incorporation and Present Theories of Immigration, [in:] M.M. Kritz et al (eds.), Global Trends in Migration. New York: Center for Migration Studies.

Sassen S. (1988), The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow, Cambridge, Cambridge University Press.

Swaan W. (1994), Tudás, tranzakciós költségek, transzformációs válság „Közgazdasági Szemle” 10, p. 845–858.

Taylor, E. (1976), The Social Adjusment of Returned Migrants to Jamaica, [in:] Ethnicity in the Americas, Szerk. Frances Henry, p. 213-30, The Hague, Mouton.

Wallerstein I. (1983), A modern világgazdasági rendszer kialakulása. A tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században, Budapest, Gondolat

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.