Artykuły

Ilość

The examination of non-profit and public institutions from the CSR viewpoint

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 2 (18), s. 47-60
Data publikacji online: 10 września 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.010.0534

Kultura ewaluacyjna w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 2 (18), s. 9-19
Data publikacji online: 10 września 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.007.0531

Innowacje społeczne – innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 2 (18), s. 33-45
Data publikacji online: 10 września 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.009.0533

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jako ewaluacja ex ante

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 2 (18), s. 61-73
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.011.0535

The examination of the sustainability of brownfield investments paying special attention to public policies and EU support

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 2 (18), s. 21-31
Data publikacji online: 10 września 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.008.0532

Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 2 (18), s. 75-85
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.012.0536

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.