Artykuły

Ilość

Planned changes in Polish development system for schools and teachers

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 4 (20), s. 59-71
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.029.1072

Leading the leaders: Exploring perspectives on the preparation and development of school leaders

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 4 (20), s. 49-57
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.028.1071

Leadership and trust in education – the often missing magic glue

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 4 (20), s. 9-17
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.025.1068

Leadership and mental models. Study of school principals’ awareness

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 4 (20), s. 27-48
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.027.1070

Developmental leadership – an attempt to define specificity of educational leadership

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 4 (20), s. 19-25
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.026.1069

Accountability and evaluation: challenge to democracy

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 4 (20), s. 73-85
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.030.1073

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.