Narodowy Program Zdrowia wyrazem polskiej publicznej polityki zdrowia

Anna Małodzińska

Abstrakt

National Health Programme expression of polish public health policy
This article is an introduction to the issues of public health policy. He begins by sketching the considerations of public policy, then introduces the concept of public health policy in Poland and abroad. It focuses primarily on the National Health Programme as a tool Polish public health policy.

Streszczenie
Artykuł ten jest wprowadzeniem do problematyki publicznej polityki zdrowia. Autorka rozpoczyna rozważania od zarysu polityki publicznej, następnie przybliża ideę publicznej polityki zdrowia w Polsce, porównując ją z polityką zdrowia prowadzoną w innych krajach. Koncentruje się przede wszystkim na polskim Narodowym Programie Zdrowia jako swoistym zapisie publicznej polityki zdrowia.
 

Słowa kluczowe: polityka publiczna, publiczna polityka zdrowia, Narodowy Program Zdrowia
References

Bachtler J. (2008), Ewaluacja regionalnej polityki w Europie. Kultura, zaangażowanie i po tencjał [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Baillie E., Bjarnholt C., Gruber M., Hughes R. (2008), A Capacity-Building Conceptual Framework for Public Health Nutrition Practice, Public Health Nutrition, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPHN%2FPHN12_08%2FS1368980008003078a. pdf&code=df7eae28cb73bf565367dab8427fc72d (dostęp: 23.09.2013).

Bartochowski R., Byszek K., Chętko M., Kruk Ł., Leszczyński M., Pikus P., Popczyk P. (2011), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – narzędzia wprowadzania mechanizmów rynkowych w polskiej opiece zdrowotnej [w:] M. Sakowicz (red.), Analiza skuteczności narzędzi wy branych polityk publicznych, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.

Bartochowski R., Byszek K., Chętko M., Kruk Ł., Leszczyński M., Pikus P., Popczyk P. (2011), Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej jako narzędzie polityki zdrowotnej UE [w:] M. Sakowicz (red.), Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.

Bartochowski R., Byszek K., Chętko M., Kruk Ł., Leszczyński M., Pikus P., Popczyk P. (2011), Redefinicja narzędzi polityk publicznych w założeniach reformy brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej [w:] M. Sakowicz (red.), Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.

Beaufort B. (2012), Management Challenges at the Intersection of Public Policy Environments and Strategic Decision Making in Public Hospitals, „Journal of Health and Human Services Administration”, Vol. 35, No. 2, Pittsburgh.

Bennett C., Howlett M. (1992), The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change, Policy Sciences, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

Busenberg G. (2002), Learning in Organizations and Public Policy, „Journal of Public Policy”, No. 2, Cambridge University Press, The United Kingdom, http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=94355 (dostęp: 23.09.2013).

Cohen N., Mizrahi S., Yuval F. (2011), Public Attitudes Towards the Welfare State and Public Policy the Israeli Experience, „Israel Affairs”, Vol. 17, No. 4, Israel.

Considine M. (2005), Making Public Policy, Polity Press, London.

Czaputowicz J. (2012), Etyka w służbie publicznej, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.

Dyson L., Renfrew M.J., McFadden A., McCormick F., Herbert G., Thomas J. (2009), Policy and Public Health Recommendations to Promote the Initiation and Duration of Breast- Feeding in Developed Country Settings, „Public Health Nutrition”, No. 2, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPHN%2FPHN13_01%2FS136898000999067Xa. pdf&code=0ad35de3c18ce81250aadfcbedad50cd (dostęp: 23.09.2013).

Fox A., Chenhall C., Traynor M., Scythes C., Bellman J. (2008), Public Health Nutrition Practice in Canada: A Situational Assessment, „Public Health Nutrition”, No. 2, Canada,http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPHN%2FPHN11_08%2FS1368980007001516a.pdf&code=ccd71749c9839e242cf84720c13bb8d5 (dostęp: 23.09.2013).

Golinowska S. (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia, WHO Regional Office for Europe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.

Gonzalez-Zapata I., Alvarez-Dardet C., Ortiz-Moncada R., Clemente V., Millstone E., Holdsworth M., Sarri K., Tarlao G., Horvath Z., Lobstein T., Savva S. (2008), Policy Options for Obesity in Europe: A Comparison of Public Health Specialists with Other Stakeholders, „Public Health Nutrition” 12(7), http://journals.cambridge.org/download. php?file=%2FPHN%2FPHN12_07%2FS136898000800308Xa.pdf&code=1ca54bdf 3a69153a0244640216120c97 (dostęp: 23.09.2013).

Hall P. (1993), Policy Paradigms, Social Learning, and The State: The Case of Economic „Comparative Politics”, Vol. 25, No. 3, New York.

Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.

Hughes R., Margetts B. (2011), The public health nutrition intervention management bicycle: A Model for Training and Practice Improvement, „Public Health Nutrition”, No. 2, http:// www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/44266/77636_1.pdf ?sequence=1 (dostęp: 23.09.2013).

Jonsdottir S., Thorsdottir1 I., Kugelberg S., Yngve A., Kennedy N., Hughes R. (2012), Core Functions for the Public Health Nutrition Workforce in Europe: A Consensus Study, „Public Health Nutrition”, http://www.researchgate.net/publication/230755506_Core_ functions_for_the_public_health_nutrition_workforce_in_Europe_a_consensus_study (dostęp: 23.09.2013).

Kuźnik F. (2012), Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Leowski J. (2006), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa.

Lorek G., Ostaszewski K. (2008), Samorząd terytorialny jako podmiot polityki administra cyjnej w zakresie ochrony zdrowia [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyj-na, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów.

Macinko J., Silver D. (2012), Improving State Health Policy Assessment: An Agenda for Measurement and Analysis, „American Journal of Public Health”, Vol. 102, No. 91.

Margetts B. (2009), Promoting the Public Health Nutrition Workforce in Europe: Final Report of the Jobnut Project, University of Southampton, Southampton.

Miller M., Opolski J. (2009), Zdrowie publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 4/2009, Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Warszawa.

Ministerstwo Zdrowia (2013), Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=437&mx=0&ma=243 (dostęp: 20.09.2013).

Narodowy Program Zdrowia (2007), Załącznik do Uchwały Nr 90/2007. Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015.

Peters B. (2004), American Public Policy. Promise and Performance, CQ Press, Washington.

Princen S. (2007), Advocacy Coalitions and the Internationalization of Public Health Policies, „Journal of Public Policy”, No. 2, Cambridge University Press, The United Kingdom, http://jour nals.cambridge.org/action /displayAbstract?fromPage=online&aid=649248 (dostęp: 23.09.2013).

Rütten A., Abu-Omar K., Gelius P., Schow D. (2013), Physical Inactivity as a Policy Problem: Applying a Concept from Policy Analysis to a Public Health Issue, „Health Research Policy and Systems”, http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1478-4505-11-9.pdf (dostęp: 16.06.2013).

Sabatier P. (1999), Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder.

Suchecka J. (2011), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo ABC, Warszawa.

Szymborski J. (2009), Problematyka zdrowia publicznego w działalności Rządowej Rady Ludnościowej ze szczególnym uwzględnieniem lat 2000–2009, Biuletyn nr 54, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.

Szymborski J. (2012), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, Wydawnictwo Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.

Tulchinsky T., Varavikowa E. (2000), The New Public Health, Academic Press, New York. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (2001), Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591.

Zatoński W. (2007), The East-West Health Gap in Europe – What are the Causes?, „European Journal of Public Health”, Vol. 17, No. 121.

Ziółkowska A. (2008), Polityka administracyjna w zakresie ochrony zdrowia (wybrane zagadnienia) [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów.

Zybała A. (2008), Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa.

Zybała A. (2012), Polityki publiczne, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa.

Zybała A. (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.