Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa

Dagmara Mazur

Abstrakt
Cooperation between science, business and public administration sectors as the main challenge for modern municipal development policy on the example of Kraków
Dependence of economic development of a region on the level of its innovativeness and focus on the key role of cities and metropolitan areas as main innovation centres constitute a challenge for municipal authorities in their work on formulation of a suitable development policy. The purpose of the article is to highlight the necessity for Kraków Municipal Authorities to develop innovation-friendly cooperation between science, business and public administration sectors.
Słowa kluczowe: współpraca nauki, biznesu i administracji publicznej, potrójna helisa, system innowacji, polityka rozwoju
References

Churski P. (2005), Czynniki rozwoju regionalnego świetle koncepcji teoretycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki Ekonomiczne”, 19 (3).

Czapiewski K.Ł. (2010), Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego ich rozpoznanie województwie mazowieckim, „Studia Obszarów Wiejskich”, Tom XXII, Bernardinum, Warszawa.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (2013), Ministerstwo Administracji Cyfryzacji, Warszawa.

Etzkowitz H. (2007), University-Industry-Government: The Triple Helix Model of Innovation, Business School Newcastle University, http://www.eoq.org/fileadmin/user_upload/Documents/Congress_proceedings/Prague_2007/Proceedings/007_EOQ_FP_-_Etzkowitz_Henry_-_A1.pdf [dostęp: 21.03.2014].

Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000), The Dynamics of innovation: From National System and Mode 2 to Triple Helix of university – industry – government relations, „Research Policy”, 29.

Jewtuchowicz A., Region uczący sięhttp://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?
soid=B9DADAD79E47
4909B84B303A43A714A7 [dostęp: 21.03.2014].

Kondratiuk-Nierodzińska M. (2013), Regionalne systemy innowacji konkurencyjność województw Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Białymstoku, Białystok.

KSRR (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Krakowski Park Technologiczny (a), Specjalna Strefa Ekonomiczna, http://www.sse.krakow.pl/pl/specjalna-strefa-ekonomiczna.html [dostęp: 21.03.2014].

Krakowski Park Technologiczny (b), Projekty bieżące, http://www.sse.krakow.pl/pl/krakowski-park-technologiczny/projekty.html [dostęp: 21.03.2014].

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.

Rakowska J. (2011), Praktyczne znaczenie zastosowania wyrównawczego lub polaryzacyjno-dyfuzyjnego modelu rozwoju regionalnego dla obszarów wiejskich Polsce po 2013 roku, „Wieś Jutra”, 11/12 (160/161).

Raport realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za rok 2012 (2013), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta, Kraków.

Regionalne Systemy Innowacji Polsce. Raport badań (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Strategia Rozwoju Krakowa (2005), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Kraków.

Świadek A. (2011), Regionalne Systemy Innowacji Polsce, Difin, Warszawa.

Wnioski piątego sprawozdania sprawie spójności gospodarczej, społecznej terytorialnej. Przyszłość polityki spójności (2010), Komisja Europejska, Bruksela.

Zarządzenie (2012), Zarządzenie nr 3068/2012 Prezydenta Miasta Krakowa dnia 26 października 2012 sprawie powołania Krakowskiego Forum Nauka – Biznes – Mieszkańcy – Samorząd, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Kraków.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.