Strategies of the higher education institution based on disruptive innovations

Aldona Małgorzata Dereń,

Jan Skonieczny

Abstrakt
Higher education institutions in Poland, similarly as in other European countries, are reporting to thorough transformations which concern the level of administering and the organization of academic institutions, as well as the level of axiology, basic aims and the function in the modern society. These changes are a consequence of the overall process of the reorientation and the reorganization of the scientific knowledge in compliance with the requirements of the knowledge-based economy. In the paper the authors propose the model of the modern higher education institution (innovative university) which gives a chance of fulfilling the idea of creating and sharing the knowledge with the economic sector and the society. Simultaneously they recommend four base innovative strategies for the higher education institution allowing better utilization of the potential of the university research.
Słowa kluczowe: uniwersytet, model, wiedza, strategia, innowacje
References

Bok D. (2004), Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education, Princeton, Princeton University Press, Oxford.

Bozeman B. (2000), Technology Transfer and Public Policy: Review of Research and Theory, “Research Policy”, Vol. 29.

Braun D., Merrien F. (1999), Towards Model of Governance for Universities? Comparative View, Jessica Kingsley, London–Philadelphia.

Chesbrough H.W. (2007), Why Companies Should Have Open Business Models, “MIT Sloan Management Review”, 48.

Christensen C.M. (2010), Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.

Clark B.R. (1986), The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national perspective, University of California Press,http://www.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=j_-YKg7DuqAC&oi=fnd&pg=PR11&dq=.R.+Clark,+The+Higher+Education+System:+Academic+Organization+In+Cross-national+perspective&ots=uqxI0Q0FUF&sig=MjgYriXBAcMBgIfxvNQ-owRft6c&redir_esc=y#v=onepage&q=.R.%20Clark%2C%20The%20Higher%20Education%20System%3A%20Academic%20Organization%20In%20Cross-national%20perspective&f=false [access: 19.02.2015]

Drucker J., Goldstein H. (2007), Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: Review of Current Approaches, “International Regional Science Review”, (1), 30.

Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000), The Dynamics of Innovation: from National Systems and “Mode 2” to Triple Helix of University-industry-government Relations, “Research Policy” 29(2–3).

Herbst M., Olechnicka A., Płoszaj A. (2011), Higher Education Institutions: Potential, Barriers, Costs, Opportunities, [in:] S. Mazur (ed.), The Resource-integrating state: Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics.

Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Jóźwiak J. (2003), Model uczelni przedsiębiorczej model tradycyjny – doświadczenia polskie“Nauka Szkolnictwo Wyższe”, 1 (21).

Kukliński A. (2001), The Role of Universities in Stimulating Regional Development and Educating Global Elites, “Higher Education in Europe”, 26 (3).

Marszałek A. (2014), Relacje między światem nauki przemysłu, “E-mentor” No. 4 (56), October.

Olechnicka A. (2004), Regiony peryferyjne gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Olechnicka A., Pander W., Płoszaj A., Wojnar K. (2014), Analiza strategii, modeli działania ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych świecie; Raport badania, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/340/analiza_strategii_wiodacych_szkol_wyzszych_na_swiecie.pdf [access: 19.02.2015].

Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D., Neely A. (2004), Networking and Innovation: Systematic Review of the Evidence, “International Journal of Management Reviews”, 5 (3–4).

Riesman D. (2011), Samotny tłum, Wydawnictwo Vis-a-vis/Etiuda, Warszawa.

Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Thieme J.K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.

Tokarski J. (ed.), (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.

Welsh H.A. (2004), Higher Education in Germany: Reform in Incremental Steps, “European Journal of Education”, 39 (3).

Vlăsceanu L., Davies J. (2001), Virtual and Classical Universities between Complementarity and Contrast, “Higher Education in Europe”, 26 (4).

Vought F. van (1989), Governmental Strategies and Innovation in Higher Education, Jessica Kingsley, London.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.