Internal quality assurance systems in Polish higher education institutions in the light of the ESG 2015

Marta Tutko

Abstrakt
The article discusses the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) in the context of the previous ESG and explores the status of adaptation of the ESG by the Polish higher education institutions. This status of adaptation is rather good, however there are still some problems with its implementation, presented in the article. These problems might become great challenges for HEIs in adapting of the ESG 2015.
Słowa kluczowe: quality assurance, higher education institutions, ESG 2015
References

Higher Education Institutions and their Finances in 2014 (2015), Central Statistical Office, Warsaw.

Kwiatkowska-Sujka I., Socha M.W. (2015), Polish Accreditation Committee, Findings from the Survey on Part of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance and Internal Quality Assurance Systems, Country Report: Poland, Warsaw, http://www.eiqas.com/outputs/ [access: 12.11.2015].

Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area, Bucharest Communiqué, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/03/Bucharest-Communique-20121.pdf [access: 12.11.2015].

Próchnicka M., Tutko M. (2015a), Doskonalenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia szkołach wyższych, [in:] J. Dziadkowiec, T. Sikora (eds.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.

Próchnicka M., Tutko M. (2015b), Polski model wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia szkołach wyższych, [in:] J. Dziadkowiec, T. Sikora (eds.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.

Rozporządzenie MNiSW (2014), Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego dnia 3 października 2014 r. sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku poziomie kształcenia, Dz.U. 2014 poz. 1370.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) (2015), European Association for Quality Assurance in Higher Education, European Students’ Union, European University Association, European Association of Institutions in Higher Education, Education International, BUSINESSEUROPE, European Quality Assurance Register for Higher Education, Yerevan, http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ [access: 12.11.2015].

Sursock A. (2015), Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities, European University Association, Brussels, Belgium.

Sursock A., Smidt H. (2010), Trends 2010: trends 2010: decade of change in European Higher Education, European University Association, Brussels, Belgium.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.