Artykuły

Ilość

Strategies of the higher education institution based on disruptive innovations

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 269-276
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.023.6032

Internal quality assurance systems in Polish higher education institutions in the light of the ESG 2015

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 277-287
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.024.6033

Efektywność wydziałów nauk przyrodniczych  i rolniczych a poziom ich finansowania publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 289–302
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.025.6034

Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 303-320
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.026.6035

Idea otwartej nauki  a koncepcja organizacyjnego uczenia się

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 321-331
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.027.6036

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.