A Kraków to… miasto organizacji i ruchów obywatelskich

Aleksandra Mazurek

Abstrakt

And the Cracow is… the City of NGO’s and Civic Movements

The paper object is to analyze the differences between the methods used by NGOs and civic movements, in order to infl uence the territorial development trends in Cracow. The text discusses methods of those, which shaped the directions of development of Cracow, on the background of the theory of life cycle of the organization.

Słowa kluczowe: territorial development, NGOs, civic movements, Cracow
References

Bogacz-Wojtanowska E. (2006), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Heffner K. (2008), Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka lokalna i regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Noworól A. (1998), Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Srokosz J. (2007), Grupy nacisku i zjawisko lobbingu we współczesnych państwach [w:] M. Sadowski, Studia Erasmiana Wratislaviensia,Wrocław.

Źródła elektroniczne

Apel na citylightach, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/onas/index/id/25 [dostęp: 14.02.2016].

Bazy NGO, http://www.bazy.ngo.pl/ [dostęp: 29.12.2015].

Główny Urząd Statystyczny (2015), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

      stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/5/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2015_-_notatka.pdf [dostęp: 18.02.2016]

Karkoszka M. (2015), NSA: uchwała antysmogowa niezgodna z prawem, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8416476,nsa-uchwala-antysmogowa-niezgodna-z-prawem,id,t.html [dostęp: 20.02.2016].

Kłos K. (2011), Zaczynamy!, http://modraszekkolektyw.blogspot.com/2011/05/zaczynamy_15.html [dostęp: 02.11.2015].

Kraków chce oddychać, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/onas/index/id/24 [dostęp: 14.02.2016].

Kraków Przeciw Igrzyskom,O KPI, www.krakowprzeciwigrzyskom.pl [dostęp: 25.10.2015].

Petycja, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/onas/index/id/100 [dostęp: 14.02.2016].

Kraków walczy o zimowe Igrzyska. Kalendarium, http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/krakow-walczy-o-zimowe-igrzyska-kalendarium/ [dostęp: 29.10.2015].

Rąpalski P. (2015), Kraków. Zakrzówek. Lecą „szuje” ze strony artystki-ekologa, http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-zakrzowek-leca-szuje-ze-strony-artystki-ekologa,3543790,art,t,id,tm.html [dostęp: 17.02.2016].

Salamon P. (2014), Prowokacja LOVEKRAKOW.PL: komitet konkursowy ZIO to siedlisko patologii, http://lovekrakow.pl/aktualnosci/prowokacja-lovekrakowpl-komitet-konkursowy-zio-siedlisko-patologii_5528.html [dostęp: 20.02.2016].

Serafin D. (2014), Kraków chce Igrzysk. Dlatego wyśle do Soczi wycieczkę, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3316836,krakow-chce-igrzysk-dlatego-wysle-do-soczi-wycieczke,id,t.html [dostęp: 20.02.2016].

Skąd tyle rakotwórczego benzo[a]pirenu w krakowskim powietrzu?, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/smog/szczegoly/id/91 [dostęp: 20.02.2016].

Weź dotację, wymień piec, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/onas/index/id/149 [dostęp: 14.02.2016].

Wyniki referendum (2015), https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60751 [dostęp: 20.02.2016].

Żurawik M. (2014), Igrzyska w Krakowie. Miasto płaci 150 tys. za logo i stronę. Czy to dużo?, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15673805,Igrzyska_w_Krakowie__Miasto_placi_150_tys__zl_za_logo.html[dostęp: 20.02.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.